Αργυρό οκτάδραχμο Αλεξάνδρου Α’ Μακεδονίας

Κωδικός: 026
495-454 π.Χ.
Παρίσι, Bibliotheque Nationale-Cabinet des Medailles
Ορειχάλκινο αντίγραφο
Διαστάσεις: 7,5 εκ.

<< Πίσω στην λίστα