Αργυρό τρίδραχμο Δελφών

Κωδικός: 024 Α
485-475 π.Χ.
Βερολίνο, Staatliche Μuseen-Munzkabinett
Ορειχάλκινο αντίγραφο / βάση από μάρμαρο
Διαστάσεις: 8,5 χ 8,5 εκ.

<< Πίσω στην λίστα