Αργυρό τρίδραχμο Δελφών

Κωδικός: 024 B
485-475 π.Χ.
Βερολίνο, Staatliche Μuseen-Munzkabinett
Ορειχάλκινο αντίγραφο / ακρυλική βάση
Διαστάσεις: 10 εκ.

<< Πίσω στην λίστα